Nelson Mandela - Sør-Afrikas frigjøringshelt


Bakgrunn

Nelson Rlihalahla Mandela ble født i 1918 og er en sørafrikansk jurist, frigjøringsleder og politiker. Han vant Nobels fredspris i 1993 og var Sør-Afrikas første svarte president fra 1994-1999. Mandela ble utdannet som jurist og åpnet advokatkontor med den senere presidenten for African National Congress (ANC), Oliver Tambo i 1952. Fra 1991 til 1997 var han den øverste lederen for ANC. Han ble først aktiv i organisasjonen fra 1940-årene, og den viktigste debatten handlet om raseskillet i Sør Afrika.


Mandela mente at for å få bukt med raseskillet, måtte svarte og hvite leve sammen i fred. Da nytttet det ikke å «kaste ut» de hvite. Nye ikke-voldelige motstandsmetoder ble derfor tatt i bruk. Boikottingskampanjer, massedemonstrasjoner og andre former for sivil ulydighet ble med dette satt på dagsordenen. I 1952 ble den første landsomfattende protesten mot apartheid satt i gang av ANC. Kampanjen fikk en enorm tilslutning og fikk navnet Ulydighetskampanjen. Hundrevis av svarte ble skutt og drept mens mange ble lyst fredløse. Blant dem var Nelson Mandela. Dette var første gang han ble arrestert og lyst fredløs.I 1956 ble han tiltalt for høyforræderi, men ble frikjent sammen med de øvrige 155 tiltalte i 1961, hvoretter han gikk under jorden for å fortsette kampen mot apartheidregimet og organisere den væpnede motstanden. I 1962 ble han arrestert igjen. Mandela ble først dømt til 5 års fengsel med hardt arbeid på grunn av sabotasje, men det endte med at han ble dømt til livsvarig fengsel - uten rettferdig lov og dom.


Fengselsoppholdet på Robben Island

Han ble sendt til det beryktede fengselet Robben Island som er en øy utenfor kysten av Cape Town. Det ble regnet som det sikreste fengselet i hele Sør-Afrika. Cellen var liten, med en matte og to ulltepper å sove på. Hver dag jobbet han i kalkstengruvene. Mandela holdt ut ved å lese og studere. Han gjorde hverdagen til mange innsatte lettere ved å lære dem å sette pris på kunnskap. Rundt om i verden ble flere land oppmerksomme på forholdene som fangene levde under. Etter 20 år ble han flyttet til Pollsmoos-fengselet. Mange mente at hans innflytelse på medfangene var årsaken til overførselen. Han var nå 64 år gammel.


Robben Island, Sør Afrika, fengselet hvor Nelson Mandela tilbrakte 18 av sine 27 år i fengsel. Foto: Rüdiger Wölk


I 1985 ble han tilbudt friheten, men avslo fordi han ikke var enig i betingelsene som ble fremlagt. På grunn av tuberkulose ble han i 1988 flyttet til en ny fangegård. I hele Sør-Afrika gikk folk i demonstrasjonstog i protest mot fengslingen. Han var nå blitt selve synbolet på svart frigjørelse i Sør-Afrika.


Frigjøringshelten

Mandela ble løslatt i 1990, blant annet på grunn av utenlandsk press. 100.000 mennesker fra hele verden kom til Sør-Afrika for å ta imot og hedre Mandela som nå hadde blitt 71 år. Deretter spilte han en sentral rolle i forhandlingene som førte frem til de første frie valg i Sør-Afrikas historie, og en formell avskaffelse av apartheid i 1994.


Etter å ha gått av som president i 1999 har Mandela blitt Sør-Afrikas høyest profilerte ambassadør. Han har kjempet mot HIV/AIDS og hjalp sitt land med å få retten til å få avholde VM i fotball i 2010 - det største arrangementet som noensinne har blitt arrangert på afrikansk jord. I 2004 trakk han seg imidlertid tilbake fra offentligheten for å tilbringe mer tid med venner og familie.


Biografi om Nelson Mandela