Apartheid


Apartheid betyr adskillelse på afrikaans, og er det offisielle ordet på det rasistiske regimet i Sør-Afrika som varte fra 1948-1994. Apartheid innebar en segregeringspolitikk hvor svarte og hvite måtte leve adskilt, ikke ulikt det som skjedde i USA frem til 1960-tallet. I Sør-Afrika hadde bare hvite etterkommere av europeere stemmerett, og den svarte befolkningen hadde færre rettigheter. Blant annet måtte de svarte bo i egne områder, fikk ikke de samme jobbene som hvite, og restauranter, skoler, strender og andre tjenester var delt opp etter raser.


Skilt fra en strand i Durban i 1988 under apartheidregimet som sier at denne stranden kun er forbeholdt de hvite.


Kampen mot apartheidregimet var en lang og blodig kamp, selv om Nelson Mandela oppfordret til ikke-voldelige fremgangsmetoder. For sin motstandskamp mot apartheid-regimet ble Mandela senere fengslet uten lov og dom, og satt inne i 28 år av sitt liv. Mandela ble senere Sør Afrikas første svarte president, og mottok også Nobels Fredspris i 1993. Les mer om Nelson Mandela og Sør Afrikas historie her.